MAPA PARAFII

Zasięg terytorialny parafii:

Obszar ograniczony: od północy linią kolejową Szczecin-Pasewalk do przecięcia z ul. Południową w Szczecinie; od wschodu ul. Południową w Szczecinie do Ronda Hakena i dalej (w kierunku Przecławia) granicą administracyjną miasta Szczecina (ul. Floriana Krygiera i ul. Cukrową) do skrzyżowania z ul. Do Rajkowa, po czym drogą krajową nr 13 do Warzymic nr 153 wyłącznie; od południowego zachodu prostą linią od Warzymic nr 153 do Warzymic nr 181 wyłącznie i do alei Śliwkowej w Warzymicach, kontynuując granicą obrębu geodezyjnego Rajkowo (który cały przynależy do utworzonej parafii) do linii kolejowej Szczecin-Pasewalk.

Zatem w skład nowej parafii wchodzi m.in. Osiedle "Nowa Cukrownia" przy ulicy Kwiatkowskiego 1-44, Osiedle Harmonia i Os. "Gumieńce na Start" ; ulice w Nowych Warzymicach: Irysowa, Zaciszna, Os. Sympatyczne, Dębowa, Os. Promyk i miejscowość Rajkowo: wieś Rajkowo oraz Osiedle Nowe Warzymice (ul. Spacerowa) w Rajkowie.