W Kościele katolickim rodzicami chrzestnymi mogą zostać osoby, które spełniają określone warunki. Aby móc otrzymać zaświadczenie o możliwości bycia matką chrzestną lub ojcem chrzestnym należy pozytywnie odpowiedzieć na wszystkie następujące kwestie:

- mam ukończone 16 lat;

- nie jestem ojcem ani matką dziecka, które ma przyjąć chrzest;

- jestem katolikiem ochrzczonym i przyjąłem/przyjęłam sakrament bierzmowania;

- nie dokonałem aktu apostazji;

- jestem osobą wierzącą;

- jestem osobą albo samotną (kawaler, panna, wdowa, wdowiec) albo, jeśli jestem w związku, jest to małżeństwo zawarte zgodnie z przepisami Kościoła katolickiego.

Osoba, która spełnia powyższe warunki, może otrzymać zaświadczenie o dopuszczeniu do godności ojca lub matki chrzestnej. Oczywiście w razie jakichkolwiek wątpliwości czy zapytań należy kontaktować się z księdzem proboszczem.