Święty Metody urodził się w 815 roku a Cyryl w 826 r. Obaj pochodzili z Tesalonik (po słowiańsku Sołuń). W Salonikach w tym czasie mieszkali głównie Słowianie, posługujący się językiem prasłowiańskim, wspólnym wszystkim Słowianom. Opracowali alfabet dla Słowian (głagolicę), co w zasadzie było dziełem Cyryla. Święci przełożyli Pismo św. i teksty liturgiczne na język słowiański. Trudnością było przełożenie bogatej greki na prosty słowiański język. Po śmierci brata Cyryla kontynuował misję na Wielkich Morawach. Przez biskupów niemieckich został uwięziony. Ułożył prawo kanoniczne dostosowane do zwyczajów panujących w państwie Wielkomorawskim. Rewolucyjną rzeczą było zrównanie języka słowiańskiego jako języka liturgicznego i literackiego z łaciną i greką. Język zapoczątkowany przez Cyryla i Metodego stał się językiem jednoczącym Słowian ruskich, Bułgarów, Serbów i Rumunów. Przetrwał on u nadmorskich Chorwatów aż do lat 60 XX wieku. Święci łączyli kulturę grecko-bizantyjską z łacińsko-rzymską. Są świętymi Kościoła zachodniego, współpatronami Europy, walczyli o równouprawnienie Słowian.